Human Factors

Vermijden van menselijke fouten in het verkeer

quote

Human Factors streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken, dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd

- Human Factors NL -Vereniging voor ergonomie Nederland

De weginrichting en -omgeving hebben een grote invloed op het gedrag van verkeersdeelnemers en de interactie tussen verkeersdeelnemers.

Vanuit Human Factors principes wordt gestreefd naar een wegomgeving waarin verkeersdeelnemers optimaal kunnen functioneren. En waarbij menselijke fouten door onbedoelde foutieve waarnemingen of misinterpretaties worden vermeden.

Human Factor principes

- Verwachtingspatroon: Is de situatie conform verwachtingen van verkeersdeelnemers?

- Waarnemen: Zien verkeersdeelnemers de informatie die van belang is en schenken zij er ook aandacht aan?

- Begrijpen: Begrijpen verkeersdeelnemers wat er van hen wordt verwacht?

- Kunnen: Zijn verkeersdeelnemers (mentaal en fysiek) in staat om het gewenste en noodzakelijke gedrag uit te voeren?

- Willen: Zijn verkeersdeelnemers bereid en gemotiveerd om het gewenste gedrag uit te voeren?

Wegbeeldanalyse

In een Human Factors wegbeeldanalyse toets ik, of de verkeersomgeving onbedoeld tot foutieve waarnemingen of misinterpretaties kan leiden en daarmee ander gedrag oproept bij verkeersdeelnemers, dan wordt beoogd door de wegbeheerder.

Na het identificeren van de potentiële menselijke fouten, zoek ik naar effectieve passende verbetervoorstellen om menselijke fouten te voorkomen.

Verkennende studies

Onderzoeksvragen in de verkenningen gaan over in welke mate weggebruikers maatregelen waarnemen, begrijpen en opvolgen. En over de vraag waarom maatregelen (niet) worden opgevolgd. Een overzichtsstudie is een verkenning over wat er over een onderwerp bekend is in (wetenschappelijke) literatuur en bij experts (kennis en -lacunes). Andere studies zijn een synthese van resultaten van een aantal in de diepte uitgevoerde onderzoeken en experimenten.