De weginrichting en -omgeving hebben een grote invloed op het gedrag van verkeersdeelnemers en de interactie tussen verkeersdeelnemers.

 

Vanuit Human Factors principes wordt gestreefd naar een wegomgeving waarin verkeersdeelnemers optimaal kunnen functioneren. En waarbij menselijke fouten door onbedoelde foutieve waarnemingen of misinterpretaties worden vermeden.

 

Human Factor principes

  1. Verwachtingspatroon: Is de situatie conform verwachtingen van verkeersdeelnemers?
  2. Waarnemen: Zien verkeersdeelnemers de informatie die van belang is en schenken zij er ook aandacht aan?
  3. Begrijpen: Begrijpen verkeersdeelnemers wat er van hen wordt verwacht?
  4. Kunnen: Zijn verkeersdeelnemers (mentaal en fysiek) in staat om het gewenste en noodzakelijke gedrag uit te voeren?
  5. Willen: Zijn verkeersdeelnemers bereid en gemotiveerd om het gewenste gedrag uit te voeren?