Fietspadmarkering

Verbeteren verkeersveiligheid fietsers

quote

Markering op fietspaden: Pluk het laaghangend fruit!

- Mariëtte Pol

Mariëtte heeft veel onderzoeken uitgevoerd naar het effect van fietspadmarkering op verkeersveilig gedrag en beleving. Ook heeft zij voor het CROW de kennisagenda geschreven op basis waarvan de Fietsberaadnotitie “Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspadmarkering 2022” is opgesteld.