Gedragsinterventies

Gedragsverandering: Aanpassen van de mens aan de verkeerssituatie

Bij gedragsinterventies worden psychologische methoden en technieken ingezet om tot gedrags- en/of attitudeverandering bij verkeersdeelnemers te komen. Zoals het stimuleren van verkeersdeelnemers om rekening met elkaar te houden.

De effectiviteit van gedragsinterventies worden in een pilot gemeten met een voor- en nameting.

GN- 050fietsstadKW

We hebben oog voor elkaar

Vergroten verkeersveiligheid door vriendelijk groeten

Learn more >

Ftslandbw-ftsDrentheKW kopie 2

Gemengd gebruik fietsstraat

Fietsers en landbouwers: rekening houden met elkaar

Learn more >