MWd_2

markerwaarddijk

De Markerwaarddijk is een tweestrooksweg met een sneheidslimiet van 100 km/u en ligt tussen Lelystad (provincie Flevoland) en Enkhuizen (Noord-Holland). Op dit traject vinden zware ongevallen plaats met dodelijke en letsel slachtoffers. Veel weggebruikers vinden de weg onveilig en zien vaak bijna-ongevallen.

Voor provincie Flevoland heeft KeuzeWeg onderzocht of en hoe de wegomgeving het risicovolle gedrag van weggebruikers beinvloedt. Uit de Human Factors wegbeeldanalyse blijkt dat de lage rijtaakbelasting en de eentonigheid van de Markerwaarddijk leidt tot verslapping van de aandacht en zoeken van afleiding inclusief hard rijden en inhalen.

Hoewel de Markerwaarddijk overzichtelijk lijkt, kan inhalen riskant zijn vanwege moeilijkheden die weggebruikers hebben in het kunnen inschatten van afstand en snelheid van tegenliggers. Dit als gevolg van ontbreken van objecten in de berm, rechte wegvakken en smalle rechte rijstroken waar vrachtwagens het zicht naar voren belemmeren.

Daarbij is de smalle Markerwaarddijk weinig vergevingsgezind en biedt het weinig uitwijkmogelijkheden bij fout ingeschatte inhaalacties.  

KeuzeWeg heeft geadviseerd om maatregelen te nemen die het aantal inhaalacties verminderd.

  • Maak inhalen nagenoeg onmogelijk op wegvakken waar inhalen risicovol is.
  • Verminder de behoefte om in te halen door verlaging van de maximumsnelheid in combinatie met handhaving.
  • Help weggebruikers om veiliger in te halen op wegvakken waar het is toegestaan.