KeuzeWeg

Gedragskennis voor een bereikbare, leefbare & verkeersveilige omgeving

 


KeuzeWeg onderzoekt en adviseert wegbeheerders en organisaties in verkeer & vervoer om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij zoekt daarbij naar effectieve en efficiënte maatregelen die het gedrag van reizigers passend en blijvend veranderen. KeuzeWeg zet hiervoor haar ervaring en kennis in van gedragskeuzes, psychologie en verkeer & vervoer. Mariëtte Pol is als afgestudeerd psycholoog – Human Factors al ruim 25 jaar actief rond mobiliteitsgedrag.


KeuzeWeg biedt onderzoek, advies, coaching, workshops en training:

  1. -Beleving & gedragsonderzoek: enquêtes, interviews, focusgroepen, schouw ter plekke en literatuur

  2. -Gedragsinterventies in verkeer & vervoer: Probleemanalyse, ontwerp, uitvoering en evaluatie van gedragsinterventies

  3. -Communicatie en interactie met belanghebbenden (verkeersdeelnemers, betrokken organisaties, omwonenden)
Bij de mens ligt zowel de oorzaak van het probleem

..... als de sleutel voor de oplossing